Προσωπικά Δεδομένα

Το nesea-poros.com στα πλαίσια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη, έχει μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και τη συμμόρφωση αυτής με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πηγή καταγραφής προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας, βρίσκεται στη σελίδα επικοινωνίας υπό μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης μας αποστέλλει τα στοιχεία του με τη μορφή μηνυματος. Τα στοιχεία συλλέγονται με μόνο σκοπό τη δυνατότητα απάντησής μας προς τον αποστολέα του μηνυματος.

Τα προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τo ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη.

Δεν προβαίνουμε επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες.

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@nesea-poros.com να ζητήσει την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

 

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται.

Η περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας καταγράφει την είσοδο ενός χρήστη, στον ιστότοπο μας για την παρατήρηση των κινήσεων του εντός της με σκοπό την δημιουργία στατιστικών στοιχείων για την συνολική κινητικότητα χρηστών.

Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται ούτε επεξεργάζονται πέραν της δημιουργίας στατιστικών και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.